Liên Hệ

Công Ty TNHH Hệ Thống Công Nghệ Truyền Thông

Số 40, Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông,Hà Nội

Điện thoại: (024) 39996468, 22117777

Số Fax: (024) 35626791

[email protected]

www.tecomsystems.com